Hlavní strana

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání
Plocha Informačního systému TIS

Správa daní a poplatků

Správa daní a poplatků (SDP) je komplexním subsystémem pro řešení všech příjmů organizace. Subsystém obsahuje moduly Pokladna, Místní poplatky (komunální odpad, poplatek za psa, aj.), Banka, Subjekty a Registr obyvatelstva.

 EDP - Evidence daní a poplatků
 SAV - Složenky
 SIP - SIPO
 SUB - Subjekty

Spisová služba

Spisová služba (SSL) je jeden ze subsystémů Informačního systému TIS. K zabezpečení systému evidence písemností a spisů dle platné legislativy (zákon 499/2004 o archivnictví a spisové službě, vyhláška 646/2004 o podrobnostech spisové služby) slouží moduly Podatelna, Výpravna, Spisovna.

Podrobný popis spisové služby

 POD - Podatelna    - 
 VYP - Výpravna     -
 SPI - Spisovna     -
 EPO - ePodatelna   - pro komunikaci s datovou schránkou a emailem
 URD - Úřední deska - interface pro upload dokumentů na portál organizace

Ekonomické agendy

 POK - Pokladna
 PPD - Předpokladní doklady
 BVP - Bankovní výpisy
 PAR - Párování
 SML - Evidence smluv
 EMA - Evidence majetku
 KDF - Kniha došlých faktur
 KOF - Kniha odeslaných faktur
 APU - Akce plány a úkoly

Tipy a rady