Řídící soubory

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Základními řídícími soubory jsou:

  • [setup.ini|setup.ini] - řídí připojení k databázi
  • init.ini - uchovává inicializační hodnoty programu (posledně použitý pokladní deník, poslední způsob výpočtu salda, atp)

Tyto soubory se nacházejí v adresáři %APPDATA%\TOPSPIN\TIS\ini

V případě že odstraníte soubor init.ini, program poběží dál, akorát si musí uživatel znovu vybrat ty správné deníky a znovu nastavit algoritmy. V případě odstranění souboru setup.ini se již do programu nepřihlásíte.

Zjednodušené umístění řídících souborů

Umístění řídících souborů může být také v podadresáři INI hlavního spustitelného souboru tis.exe. Adresářová struktura celého programu se poté řídí zjednodušenými pravidly.