Kaskáda

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Obecně o kaskádě

 • Kaskáda je název nového způsobu párování v TISu, které páruje úhrady přímo na předpisy postupně od nejstaršího data splatnosti.
 • Kaskáda byla implementována od verze 1.1.31.xx přibližně v půlce roku 2012.
 • Důvodem pro zavedení kaskády je potřeba počítat délku dluhů všech pohledávek.
 • Kaskáda přináší mnoho vylepšení a následné zjednodušení výběru poplatků.
 • Nová potřeba párování úhrad na předpis však přináší celou řadu problémů a uživatelům přináší práci navíc. Tato komplikace však není naší iniciativou ale potřebnou změnou pro výpočet opravných položek k pohledávkám evidovaným v IS TIS.

Příprava před instalací nové verze

 • Kontrola nastavení kategorie typu předpisu
 • Kontrola spárovaných úhrad a nedoplatků (máte spárované vše)
 • Kontrola odložených úhrad (nemáte odložené úhrady které by měly být spárované)
 • Změna nastavení počátečních stavů.
  • Z důvodu abychom mohli párovat úhrady na předpis, musí se hodnota z počátečního stavu přenést do nového předpisu s datem vzniku, rok před prvním použitím TISu.
  • Přenesení můžete provést buď založením nového předpisu ručně, nebo hromadným generováním předpisu. Po založení předpisu je nutné počáteční stav vynulovat.

Nastavení data vymahatelnosti

V případě že uživatel bude chtít ovlivnit párování úhrad na předpisy z pohledu vymahatelnosti předpisu (pohledávky) může u každého předpisu nastavit datum vymahatelnosti, tedy datum do kterého je datum vymahatelný. Platby s datem uhrady vyšším než je datum vymahatelnosti nebudou pro párování použity.

Příprava před spuštěním prvního párování

 • Je nutné nastavit datum vymahatelnosti předpisu u všech pohledávek. Vymahatelnost předpisu se nastavuje v jeho detailu.
 • Provést kontrolu nastavení typu předpisu
 • Provést kontrolu nastavení opravných předpisů
 • Provést kontrolu nastavení počátečních stavů (žádný poplatník nesmí mít počáteční stav)
 • Provést kontrolu nastavení "KTP" (typu předpisu) a jeho nastavení pokladní položky pro úhradu v hotovosti

Řešení problémů spojených s instalací nové verze

 • Dluh v předchozích letech způsobí, že úhrady z aktuálního roku budou použity na úhrady předpisu z minulých let. Což je v pořádku, nicméně mnohdy je dluh na předpisech v předchozích letech způsoben chybnou evidencí.
 • Dluh v předchozích letech může být chybně způsoben:
  • Špatným nastavením počátečního stavu (nebyl vytvořen předpis počátečního stavu)
  • Špatným nastavením opravných předpisů (opravný předpis nemá stejný typ, datum splatnosti, nebo datum vymahatelnosti)
  • Špatně spárovanou úhradou (párování nebylo provedeno)
 • Po opravě problémů je nutné přepárovat úhrady poplatníka tak, aby kaskáda znovu napárovala úhrady na jednotlivé předpisy.
  • V párování je tedy potřeba úhrady daného poplatníka odpárovat
  • Provést sjednocení úhrad, popřípadě provést jejich kontrolu
  • Provést párování úhrad, například pomocí automatického párování

Opravné předpisy

Opravný předpis musí mít:

 • Shodný datum splatnosti
 • Shodný datum vymahatelnosti
 • Shodný typ předpisu
 • Datum vzniku nastaven na období ve kterém bude účtován

Pokladna

 • U každé kategorie přepisu je nutné nastavit pokladní položku, která bude použita při hotovostní úhradě.
 • Při hotovostní úhradě poplatků složených z více druhů předpisů, používejte zásadně volbu "na předpis". Tedy párování hotovostních úhrad na předpis.

Rekapitulace činnosti u zákazníka

 • Záloha databáze
 • Uložte si PDF se sestavou "vyrovnání" za všechny příjmy od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro pozdější porovnání
 • Instalace nové verze s kaskádou (databáze minimálně 2008R2, nový tis.exe, sql procedury)
 • Pro aktuální verzi se nahrávají 3 sql soubory:
  • Kaskada.sql
  • SjednoceniZdvojenychUhrad.sql
  • NastavJednotnyTypPredpisu.sql
 • Kontrolní sestava v příjmech a opravy na jejím základě aachk001.fr3:
  • Nastavení typu předpisu
  • Kontrola nespárovaných a odložených plateb
 • Převedení počátečních stavů (nastavit saldo, generování předpisů, odstranění počátečního stavu)
 • Kontrola stavů vyrovnání na všech příjmech (důkaz o tom že změna počátečních stavů nic nezměnila)
 •  !Vzhledem ke zjištěním komentovaným v mailu, již není potřeba "Nastavení datumu vymahatelnosti na předpisech"
 • Spuštění automatického párování v modulu párování
 • Kontrola stavů vyrovnání na všech příjmech

Předvedení nové funkčnosti

 • Funkčnost pokladny je shodná (odlišně mohou vypadat záložky v žárovce)
 • Rozdíl mezi odpárováním z karty a z předpisu
 • Ruční párování (na kartu a na předpis, vysvětlení nových zkratek)
 • Automat (shodné spuštění, uvnitř kaskáda)
 • Zobrazení tiskové sestavy účetních oprávek (na záložce předpisy, sestavy, na výběr je podrobná a sumární sestava)

Poznámky

 • Specifický symbol již není potřeba u výběru komunálního odpadu, vodného a stočného, nájmu a služeb - pomocí hromadných operací jej můžeme odstranit