Párování

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Párování

Agenda párování slouží k přehledu již spárovaných plateb a manuálnímu spárování, či odpárování platby. Párování definujeme jako přiřazení platby konkrétnímu účelu, v našem případě pak přesné přiřazení platby finančnímu profilu subjektu ( poplatníkovi, FPS ). Platby mohou mít původ v agendě bankovních výpisů ( BVP ), nebo agendě složenek ( SAV ). Hotovostní platby v agendě párování nenajdeme. Agenda párování disponuje standardními filtry v seznamu plateb v horní části formuláře a seznamu splátek finančního profilu subjektu ( SPLFPS ).

 • Význam funkcí v agendě :
  • Automat - ruční spuštění automatického párování
  • Spárovat - manuální spárování vybrané platby a splátky finančního profilu.
  • Odpárovat - manuální odpárování vybrané platby

Zkratky

 • NES - nespárováno
 • SPA - spárováno na kartu
 • SPK - spárováno na předpis (kaskádou)
 • SBK - spárováno bez kaskády (například dávky složenek, faktury)
 • STO - spárováno pomocí storna (párování na předpis stornovaného pokladního dokladu)
 • ODL - odloženo
 • SPM - nepoužívá se, ale původně bylo ve významu spárováno manuálně

Doplnění významu SBK

 • SBK - spárováno bez kaskády, většounou spárováno na bezhotovostní dávku, tedy většinou na dávku složenek, pokud se u platby ukáže tato zkratka, znamená to, že párování došlo mezi položky výpisu z banky a bezhotovostním výpisem dávky složenek.

Funkce při kliknutí pravým tlačítkem na seznamu úhrad

 • Vyhledat párování - v případě že v seznamu předpisů/karet v dolním seznamu je možné najít záznam na který bylo párováno, přesune se tam kurzor
 • Zobrazit párování - zobrazí tabulku s předpisem/kartou na kteoru bylo párování
 • Hromadně odložit - změní stav úhrad v seznamu na odloženo
 • Hromadně odpárovat z karet - změní stav úhrad v seznamu na NES
 • Hromadně odpárovat z předpisů - změní stav úhrad z SPK na SPA
 • Rozšířené funkce
  • XLS export
  • XML export
 • Sečti částky


Postup při automatickém párování

 • BVP2PAR
 • SIP2PAR
 • DAV2PAR
 • SparujFakturyPodleVS
 • SparujKaskadou
 • SparujDavkySlozenek
 • SparujPodleSS
 • SparujKaskadouVratky
 • SparujKaskadou
 • SparujPodleVS