Instalace

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání
 • Na hlavním počítači zprovozněte MS SQL Server databázi (minimální podporovaná verze je 2008R2)
 • Při instalaci MSSQL zvolte název instance topspin
 • Při instalaci MSSQL vyberte mixed režim přihlašování a zvolte heslo pro uživatele sa (které později nastavíte v konfiguračním souboru pro připojení TISu)
 • Na download.topspin.cz naleznete poslední verzi TISu, tu rozbalte do adresáře "\topspin\tis"
 • Dále si stáhnětě http://download.topspin.cz/files/tis_databaze/prazdna/
 • V MSSQL vytvořte dvě databáze s názvy topeko, a tisnet a obnovte do nich předem stažené archívy
 • V souboru setup.ini nastavte hodnoty pro připojení
 • Poté by již měl jít TIS spustit

Nastavení SQL serveru

Na SQL serveu se nastavuje kolik může SQL server použít paměti. Standardní je 128, ale při hlášení zpomalení je dobré zvýšit na 256. Městské úřady používají nastavení 512MB

 • sp_configure 'show advanced options', 1
 • RECONFIGURE
 • EXEC sp_configure 'max server memory', 128
 • RECONFIGURE WITH OVERRIDE

poté restartovat službu sql serveru

Zprovoznění DS CLR Library

Skripty pro zprovoznění jsou zde: http://download.topspin.cz/index.php?path=TISNet_aktualizace/skripty

1. Uvnitř SQL skriptů je cesta k DLL souboru, který se bude nahrávat do DB, tuto cestu si musíte upravit podle toho kde si DLL uložíte.

2. Pro povolení CLR je třeba spustit tento skript. PovoleniClr.sql

3. Poté zprovozněte uložiště TISClrLibrary.sql

4. A nakonec komunikaci s datovými schránkami DsClrLibrary.sql

Potřebné DLL získáte buď z původního serveru, nebo po rozbalení souboru TISNet_2_1_27_5_p.zip

Zprovoznění možnosti tisku QR kódů

Aby bylo možné tisknout QR kódy je zapotřebí instalace nového PHP, který vzhldem ke kompatibilitě ke starší verzi nepřekopírováváme do složky PHP ale do složky PHPCli. Pro instalaci je potřeba použít verzi php-5.6.40-Win32-VC11-x86.zip

Další co je potřeba nainstalovat do systému je Composer. Composer je potřeba instalovat na každou stanici kde budeme chtít tisknout QR kódy. https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe

Do složky c:\topspin\tis\phplib nakopírujte soubory - QRPlatba.php

- QRPlatbaException.php

- composer.json

Přejděte do adresáře phplib a z příkazového řádku spusťte "composer install"

Příkaz by měl stáhnout/nainstalovat do složky c:\topspin\tis\phplib\vendors knihovny potřebné pro generování QR kódu.

Posledním krokem pro instalaci by mělo být nakopírování nové tiskové sestavy s QR kódem a spuštění TISu, kterým se sestava nahraje do databáze.

Příklad použití pro tisk QR

  $qrPlatba = new QRPlatba();
  $qrPlatba->setAccount('12-3456789012/0100')
  ->setVariableSymbol('2016001234')  
  ->setSpecificSymbol('0308')
  ->setSpecificSymbol('1234')
  ->setCurrency('CZK'); 
  $qrPlatba->saveQRCodeImage("qrcode.png", "png", 100);
  ObrazekPNG('../tmp/qrcode.png', 18+$x, 5.25+$y, 18+2+$x, 5.25+2+$y);