Připojení k databázi

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Instalace

 • IS TIS umožňuje dvojí typ provozu. Pro menší organizace postačí když je databáze umístněna přímo na pracovní stanici.
 • Pro větší organizace s větším počtem obyvatel, z čehož plyne i větší zátěž databázového serveru je výhodnější umístění SQL serveru na vyhrazeném serveru (počítači).
 • Prvotní instalace integrovaného aplikačního prostředí IS TIS (dále jen IAP) se provádí na každém PC pomocí instalačního programu tis_setup.exe. V krajních případech je možné adresářovou strukturu se soubory IAP překopírovat na zvolený PC. Dále zabezpečte, aby na všechny soubory a adresáře IAP měl uživatel právo změn, což je nutné pro správnou funkci automatické reinstalace. V případě, že již máte zprovozněn databázový server můžete přejít k nastavení konfiguračního souboru, v opačném případě přejděte k instalaci databázového serveru.

Příklad nastavení konfiguračního souboru setup.ini

 • [ACS] - nastavení připojení k databázi
  • Host=127.0.0.1 - síťový název, nebo IP adresa počítače na kterém je spuštěn databázový server s databází IS TIS)
  • Instance=topspin - (jméno instance databázového serveru)
  • Database=topeko - slovní označení databáze na serveru
  • User=sa - jméno uživatele, kterým se IAP připojí k databázi
  • Password=xxxxxx - heslo výše uvedeného uživatele
 • [DBS] - nastavení připojení k databázi
  • TimeOut=5 - časový limit pro připojení k databázi)
  • BackupPath=c:\program files\topspin\tis\zaloha - úplná cesta pro uložení souboru zálohy databáze
  • RestorePath=c:\program files\topspin\tis\zaloha - úplná cesta kde se nachází soubory se zálohami
 • [APP] - nastavení aplikací se kterými IAP komunikuje
  • Acrobat=c:\program files\adobe\acrobat 6.0 CE\reader\acrord32.exe - úplná cesta k aplikaci umožňující prohlížet soubory ve formátu PDF

Databázové prostředí MS SQL Server

K instalaci SQL serveru povolejte odborníka zaškoleného servisního pracovníka TOPSPINu. Minimální verze SQL serveru je 2008R2

Postup pro instalaci naleznete například zde.

Údržba databáze

Nastavení automatického zálohování

Automatická záloha databáze se provádí naplánování úlohy operačního systému. Naplánované úlohy se ovládají v ovládacím panelu. Po přidání nové úlohy nastavte v poli spustit, celou cestu k programu TIS a ohraničte ji uvozovkami. Za uvozovky dejte mezeru a zapište parametr 6. Tím se provede spouštění TISu s parametrem 6 což označuje provední záloh podle nastavení v souboru setup.ini.

 "c:\program files\topspin\tis\tis.exe" 6


Příklad nastavení cest v setup.ini

 [DBS]
 BackupPath=c:\program files\topspin\tis\zaloha
 RestorePath=c:\program files\topspin\tis\zaloha
 AutoBackupPath=c:\program files\topspin\tis\zalohadne

Minimální doporučená konfigurace

 • RAM – 4GB
 • Disk s volným prostorem minimálně 5GB (POZOR! vždy závisí na množství dat)
 • Windows 7 Pro

Doporučení pro instalaci

 • Pokud nemusíte, nepoužívejte na stejném počítači s SQL serverem Exchange server, IIS nebo Terminal services v aplikačním režimu.
 • Pokud nemusíte, neinstalujte SQL server na řadič domény. Instalujte jej vždy a pouze na členský server.
 • Při nastavení paměti MSSQL je potřeba brát v úvahu i ostatní běžící aplikace. Pokud je na serveru pouze SQL server, je situace vcelku jednoduchá. Minimální paměť není v tomto případě potřeba nastavovat a Maximální paměť by měla být nastavena tak, aby pro systém zůstalo volných alespoň 128 MB volné paměti. Pokud nenecháte systému potřebnou paměť, začne systém swapovat, což negativně ovlivní výkon SQL serveru. Osobně doporučuji ponechat operačnímu systému cca 192 - 256 MB volné paměti.
 • Pokud běží na serveru další služby a případně další instance MSSQL, je potřeba nastavit i Minimální paměť tak, aby všechny služby byly "spokojeny" a SQL server měl k dispozici alespoň nějakou RAM. V tomto případě se nastavení určitě nepovede napoprvé a během provozu bude potřeba konfiguraci SQL serveru změnit. Nezapomeňte v nastavení paměti zaškrtnout volbu Reserve physical memory for SQL server. Tak zajistíte, aby měl SQL server k dispozici alespoň tolik paměti, kolik je definováno v nastavení minimální paměti.
 • Nastavení procesoru je nejlepší nechat tak, jak je. Hlavně nepoužívejte volbu Boost SQL Server Priority on Windows, neboť potom se sice zvýší priorita SQL serveru, ale normální provoz systému je tím ohrožen.
 • Autentizace (v Enterprise manageru záložka Security) na serveru musí být nastavena jako smíšená (SQL and Windows Authentication).

Odkazy