Evidence hrobových míst

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Funkčnosti

 • Evidence a tisk nájemních smluv
 • Evidence zesnulých
 • Vyhledávání podle jména zesnulého, čísla hrobu, jména nájemnce
 • Evidence předpisů a plateb
 • Evidence hotovostních úhrad - tisk pokladních dokladů
 • Evidence bezhotovostních úhrad - načtení bankovních výpisů
 • Export účetní věty 559
 • Vkládání libovolného počtu příloh
 • Uložení fotografie hrobu
 • Zobrazení pozice hrobu na mapě
 • Zobrazení GPS pozice v aplikaci Google maps

Hádés

Hádés, tedy speciální programové vybavení pro evidenci hřbitova je okleštěnou verzí IS TIS, tak aby mohli evidenci hřbitova jednoduše používat i ti kteří o ostatní agendy nemají zájem. V případě že o evidenci hřbitova projeví zájem stávající zákazník stačí o evidenci hřbitova IS TIS rozšířit. Rozšíření se provádí zavedením nového příjmu v administraci příjmů. Důležité je zvolit přizpůsobení hroby.

Pasportizace

Pasportizací máme na mysli doplňkové služby při zavádění, nebo reevidenci hřbitova. Se servisními pracovníky je možné dohodnout tyto služby:

 • Focení hrobových desek
 • Opis údajů ze smlouvy do databáze
 • Změření délky a šířky hrobu
 • Zjištění GPS souřadnic hrobového místa

Mapa hrobu

 • Mapa hřbitova, tedy obrázek mapy ve formátu png, se před zobrazením načítá z adresáře tmp, obdobně jako sestavy se před zobrazením vygenerují do adresáře tmp. Obrázek je tedy uložen v databázi a při spuštění evidence hřbitova se z databáze uloží do tmp adresáře lokálního počítače.
 • Jelikož můžeme v TISu evidovat více hřbitovů je možné mít v databázi uloženo i více obrázků. Formát souboru tedy musí být mapaXXXX.png, kde XXXX je číslo příjmu.
 • Mapa se do tmp adresáře z databáze uloží ve chvíli kdy měníte příjem, pokud tedy v tmp ještě obrázek není zkuste příjem změnit a obrázek by se do tmp měl uložit.
 • Pro nahrání obrázku do databáze, uložte soubor obvyklým způsobem do adresáře update a spusťte TIS, mapa by se měla uložit do DB.
 • Mapa hrobu nesouvisí s evidencí GPS pozic a google mapy. Google mapy se pro evidenci hřbitova neosvědčili z důvodu stínění stromů v blízkosti hrobových míst.
 • Pro evidování umístění hrobu na mapě, je nutné být v režimu úprav. Dále klikněte na místo kde chcete umístit značku na mapě a po uložení záznamu se bude značka na mapě objevovat.

Parametry

V administraci organizace můžete nastavit níže uvedené parametry. Ty jsou pak použity při hromadných operacích - v kontextovém menu základního seznamu karet, použijte funkci "rozšířené funkce -> vygeneruj předlohu dle hrobů". Na základě předlohy předpisů je možné vygenerovat hromadně předpisy a to pomocí funkce v kontextovém menu základního seznamu karet "Generování předpisů dle předlohy".

 • HRO - cena služby je za jeden metr, základní nastavení je NE
 • TFP - Hroby - Kategorie předpisu pro nájem
 • TFP - Hroby - Kategorie předpisu pro služby
 • TFP - Hroby - Cena za nájem (místo čárky použijte desetinnou tečku)
 • TFP - Hroby - Cena za služby (místo čárky použijte desetinnou tečku)
 • TFP - Hroby - Platnost smlouvy OD ve formátu dd.mm.rrrr
 • TFP - Hroby - Platnost smlouvy DO ve formátu dd.mm.rrrr

Abyste mohli nastavit kategorie předpisu pro nájem a služby, vytvořte nejdříve nové typy předpisů. (Administrace->účetnictví->kategorie typů písemností)

Postup při hromadném generování předpisů pro hroby

 • Nastavit/zkontrolovat potřebné parametry pro výpočty
 • Hromadně nastavit všechny potřebné hodnoty
  • Počátek smlouvy
  • Konec smlouvy
  • Cenu za služby za metr
  • Cenu nájmu za metr
  • Celkovou cenu služeb
  • Celkovou cenu nájmu
 • Hromadně vypočítat předlohy pro předpisy
 • Hromadně vygenerovat předpisy podle předloh