Bankovní výpisy

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Komunikace s bankou je modul pro výměnu platebních informací mezi bankovním informačním systémem a IS TIS, jinými slovy je komunikace s bankou podpora pro tzv. homebanking.

 • V současné verzi IS TIS je komunikace s bankou omezena na načítání výpisů pro účely získání přehledu o finančním profilu subjektu ( přehledu o platební bilanci poplatníků ).
 • Není-li možné získat výpis v elektronické podobě ( disketa, mail, soubor ), je umožněno pořídit výpis ručním způsobem, pomocí standardních ovládacích tlačítek nástrojové lišty.
 • Evidence výpisů se skládá ze dvou částí, hlavičky a položek výpisu. V hlavičce ( detailu ) evidujeme datum evidence, číslo výpisu, datum počátečního zůstatku, datum konečného zůstatku, kreditní obrat, debetní obrat, počáteční a konečný zůstatek. Tyto údaje jsou standardní pro všechny typy výpisů. U položek se pak eviduje VS, SS, účet a kód banky ze kterého byly peníze převedeny, částka a datum zaplacení.
 • Dle fáze párování může mít položka různé stavy. Jakmile položku zapíšeme získá stav Pořízeno, který je signalizován zkratkou POR v prvním sloupci seznamu položek. Po spuštění funkce automatického párování, může položka získat stav nespárováno a to v případě, kdy neexistuje shodný variabilní symbol v agendě finančních profilů. Jinak řečeno bankovní položka se nespáruje v případě, kdy neexistuje žádný poplatník s variabilním symbolem platby.
  • !Tip: Přehled všech nespárovaných plateb najdeme v agendě párování. V případě kdy, se některý z VS v agendě finančních profilů shoduje s VS platby, obdrží položka stav spárováno automaticky ( SPA ). Stav spárováno manuálně ( SPM ) je výsledkem ručního spojení platby a finančního profilu subjektu ( poplatníka ). Pro elektronickou výměnu dat podporuje IS TIS výměnný formát ABO, který je v současné době nejrozšířenějším způsobem pro tyto účely. Pro načtení výpisu použijeme tlačítko načíst výpis. Postup pro načtení výpisu je stisknutí tlačítka načíst výpis, zvolení souboru s výpisem a stisknutí tlačítka načíst.

Nastavení programu OfficeLine 3.1 pro možnost importu bankovních výpisů do TISu

popis je vázán k verzi 3.1, pokud má zákazník nižší verzi, je potřeba postupovat stejně, ale v jiném menu programu OfficeLine

 • Bodový postup
  • 1. Vytvoření složky pro výpisy na pevném disku
  • 2. Nastavení programu OfficeLine pro export souborů
  • 3. Požadavek na výpis v OfficeLine
  • 4. Export výpisu
  • 5. Import výpisu do TISu

Vytvoření složky pro výpisy na pevném disku

na pevném disku vytvořte složku !vypisy ( s vykřičníkem, protože se složka umístí na první místo a zákazník ji alespoň rychleji najde ).
Doporučuji přímo na root disku. Budu v dalších částech považovat disk C: jako defaultní, proto bude cesta C:\!vypisy.
V ní založte ještě složku BANKA a složku VAKUS. Ve složce VAKUS dále založte složku ŠIFROVANÉ.
Ve složce VAKUS i BANKA doporučujeme založit složku ARCHIV ( až budou mít výpisů hodně, tak při servisní návštěvě můžete již zpracované soubory přesunout do těchto složek. Nebo taky smazat, ale soubory jsou tak malé, že nezaberou na disku žádné místo a nikdy nevíte jestli je nebudete potřebovat.
Do složky BANKA se budou ukládat bankovní výpisy, do složky VAKUS, poštovní poukázky.
Poštovní poukázky se ukládají z přílohy mailu, který pošle firma VAKUS do složky C:\!vypisy\vakus\sifrovane a po rozšifrování programem CRYPTA se uloží do C:\!vypisy\vakus.
Podrobný popis práce s načítáním výpisů je popsán v dokumentu Popis importu z VAKUS do IS TIS.doc.

Nastavení programu OfficeLine pro export souborů

nejsložitější části, která se však nastavuje jen jednou, je definovat popis souboru pro export.
Spusťte za asistence zákazníka OfficeLine.
Definice se provádí v Menu Nástroje - Nastavení - Záložka Provozní podmínky - Import.
Vyberte formulář BUNOD ( spustí se wizard, který proklikejte )
Nastavte cesty exportu kam se exportní soubor uloží. Standardně bude asi nastaveno do adresáře .. CSOL31\Export.
Nastavíme C:\!vypisy\banka
Kontrolu správně provedeného wizardu pro import a další nastavení provedeme v menu Nástroje - Servisní menu - Databáze - Definice Struktur - Popisy souborů
Najdeme BUNOD a v detailu nastavíme :

 • JMÉNO SOUBORU na <DAY:2><MONTH:2><YEAR:2><EINC:2>.GPC

Název souboru se bude tvořit podle tohoto nastavení, které definuje vždy na dvě pozice den, měsíc, rok a číslo výpisu. koncovka souboru je GPC.

 • Dále nastavíme FORMÁT na ABO a zvolíme formuláře, které by měli být 2-3. Tady se nedá přesně specifikovat, neboť záleží na servisním pracovníkovi České spořitelny jak nastavil načítání výpisů z banky.

Budeme počítat raději více, tedy 3. Po kliknutí na formuláře vybereme formuláře BUNOD002, BUNOD003 a BUVYD001 ( buvyd001 je výpis účtu datově, to abychom věděli stavy )
Pokud se jedná o verzi, která má formuláře označeny pouze obecně a ne slovy BUNOD, vybereme všechny obratové položky a výpis účtu data.
Na další záložce naleznete pro nás důležité jen ŠIFROVÁNÍ, které nastavíme na NE.
Projdeme ostatní BUNODy a pokud na nich nalezneme nějaký formulář, tak jej odstraníme.
Export funguje jen tehdy, když je označen pouze BUNOD, který má na sobě výše uvedené formuláře.
Žádné další BUNODy nesmí toto mít, neboť pak dochází ke kolizi, což poznáme u samotného exportu vypsáním chybových zpráv.

Požadavek na výpis v OfficeLine

abychom měli „co“ exportovat musíme si o výpis zažádat.
Vlevo nahoře vyberte požadovaný účet ( při dalších exportech u větších úřadů, myslete na tento výběr )
Menu nebo záložka Odesílané zprávy - Přidat.
Potřebujeme přidat nový požadavek do banky, který se jmenuje Opis obratů
Zadáme interval od do a dokončíme krátký wizard.
Nyní tento požadavek musíme podepsat. První úroveň podpisu je jen potvrzení, které se provádí v levém Menu - Další volby - Operace - Potvrdit označené zprávy.
Musíme nejprve označit náš požadavek, který vidíme v tabulce odesílaných zpráv jako nově zadaný. Potvrzuje se mezerníkem ( objeví se fajfka nebo zelený trojúhelník )
Po potvrzení zprávy bude změněn stav z Nově zadáno na Potvrzeno.
Zavoláme do banky, aby náš požadavek vyřídili. To uděláme tak, že klikneme na ikonku telefonu. Tato operace může trvat i několik minut, zvláště, když chceme výpis za delší období třeba i více měsíců. Buďme trpěliví dokud se neukáže Přenos ukončen nebo Chyba přenosu.
Mějme na paměti, že nejprve do banky odesíláme vytvořenou zprávu, kterou musí server v bance zpracovat a pak nám pošle náš výsledek požadavku

Export výpisu

na záložce Přijaté zprávy byste měli najít soubor z banky. Pokud úřad staré zprávy nepromázává, musíte prostě hledat, pomožte si data OD DO, které jste zadávali při požadavku do banky.
Až naleznete tu správnou zprávu označte ji ( mezerníkem ). Na dotaz jestli chcete označit i zprávy uvnitř, odpovězte Ano.
Pokud si chcete dané pohyby prohlédnou, klikněte na výpis.
Levé Menu Další volby - Operace-Export.
Otevře se wizard. Pokud je vše ok, neobjeví se žádné chyby, pokud ne, je potřeba správně nastavit popisy souborů viz bod 2.

Import výpisu do IS TIS

v TISu, spusťte agendu Komunikace s bankou. Vyberte správný účet ( v případě, že daný účet chybí, proveďte administraci v menu Administrace - Organizace záložka Bankovní účty )
Klikněte na Načíst výpis a pomocí tří teček otevřete okno, ve kterém najděte a vyberte soubor, který jste vyexportovali z OfficeLine. Závěrem klikněte na na načíst a výpis je načítán. Ihned po načtení se spustí Automatické párování.
!!!! POZOR - Pokud se jedná o načtení výpisu pro příjem Místního poplatku za komunální odpad s napojenými poplatníky a aktuální datum je před datem splatnosti splátky předpisu je nutné provést Automatické párování ještě jednou s datem splátky předpisu. Někdy je potřeba toto provést do třetice, pokud má úřad 2. splátky a načítáte výpis ještě před první splátkou. Toto však platí jen pro zmiňovaný příjem komunální odpad s funkcí napojených poplatníků.