Roční uzávěrka

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Uzávěrkové operace Informačního systému TIS

Postup činností

 1. Zálohovat databázi
 2. Kontrola verze databáze / podpora Microsoft SQL Server 2008 R2
 3. Nahrát novou verzi TISu
 4. Otevření nového roku
 5. Uzávěrkové operace

Otevření nového roku

Otevření pokladních knih

 1. Otevření pokladních knih = Vytvořit nové pokladní deníky dle stávajícího členění
  1. Nastavit počáteční stavy, číselné řady pro učetnictví a pokladní knihu, položky příjmů a výdajů (datum uzávěrky nového pokladního deníku nastavit na poslední den ve starém roce)
  2. Nastavení pokladních položek, zkontrolovat nastavení pokladního deníku (vazba pokladních položek na pokladní deník se vytváří v administraci pokladních položek)
  3. Nastavit přístupy k pokladním deníkům (vazba uživatele na pokladní deník se vytváří v administraci pokladních deníků)


Otevření deníku spisové služby

 1. Vytvořit nový podací deník pro rok 2014
 2. Napojit uživatele k tomuto deníku
 3. Přenést toto nastavení do TISNetu pomocí funkcí v administraci Organizace a hlavně Podacího deníku

Příprava poplatníků na nový rok

 1. Rušení vyrovnaných a ukončených poplatníků (celkové saldo, filtr na vyrovnané, vyplnit datum ukončení do 31.12.2013). Dále Menu, Agendy, Příjmy, Uzávěrka Poplatníků
 2. Nastavení komu generovat předpisy
  1. Předpisy se generují dle celkové částky a splátkového kalendáře
  2. Nastavit celkovou částku dle specifik slev hromadnou změnou, komu se nemá generovat předpis na nový rok nastavit 0 do celkové částky.
  3. Zkontrolovat splátkový kalendář a datum splatnosti (rok 2014)
  4. Vygenerovat předpisy s datem vzniku 1.1.2014 (splatnost dle splátkového kalendáře)
 3. Uzávěrka příjmů = kontrola nedoplatků

Kniha pohledávek a závazků

Uzávěrkové operace

Jediné co se uzavírá jsou pokladní knihy a tato operace se provádí až v novém roce.

 1. Uzavření pokladny = hlavní uzávěrka k 31.12.2013 (uzavřít až v roce 2013)