Akce plány a úkoly

Z TIS - Nápověda
Přejít na: navigace, hledání

Modul APÚ slouží ke sledování investičních akcí, tvorbě plánů a definování úkolů

Seznam investičních akcí

Záznamy investičních akcí je možné zobrazovat pomocí jednoúrovňového seznamu s možnosti třídění podle sloupců a filtrování podle všech evidenčních údajů, nebo zobrazení do stromu dle vytvořených vazeb mezi akcemi.

  • Pro snadnou orientaci v seznamu je vhodné využít kombinace filtrů a strukturovaného seznamu.

Filtrování podle stavu investiční akce

Pro rychlé zobrazení potřebného výběru je možné použít filtru podle stavu kde si můžeme nechat zobrazit akce v přípravě, právě prováděné akce, nebo již splněné akce.

Filtrování podle lokalizace investiční akce

Filtrování podle platnosti akce

Filtrování seznamu výběrem v strukturovaném seznamu

Detail investiční akce

U každé investiční akce je možné sledovat tyto údaje :

  • Stav akce : stav akce může nabývat hodnot - Příprava, Provádění, Splněno
  • Typ investiční akce : typ investiční akce je číselník umožňující dílčí členění jednotlivých investičních akcí. ( Např. Chodníky, kanalizace, vodovody, budovy, opravy cest, veřejná osvětlení, výpočetní technika, vodní toky
  • Fáze investiční akce : fáze investiční akce je uživatelský strukturovaný číselník pro zařazení akce do jednotlivých fází, dle činnosti pracovníka. ( územní rozhodnutí, stavební povolení, veřejná soutěž, smlouva o dílo, financování, fakturace, zápisy, kolaudace, vyhodnocení )
  • Název investiční akce
  • Termín splnění : termín ke kterému má být investiční akce ukončena
  • Datum splnění : datum kdy byla daná akce ukončena
  • Datum připomenutí : evidence data ke kterému se má v systému připomenout daná investiční akce
  • Číslo územního rozhodnutí
  • Číslo stavebního povolení

Tvorba vazeb mezi akcemi

Stěžejní funkcí je možnost vytváření víceúrovňových vazeb mezi jednotlivými akcemi a zařazování akcí do fází. Pomocí vazeb je pak možné vytvořit strukturu investičních akcí v řádném sledu například Veřejná soutěž se skládá z výzvy, protokolu a zprávy. U každé této fáze můžeme nastavit termíny a připomenutí.

Přílohy

Dále je možné ke každému záznamu investiční akce připojit neomezený počet dokumentů v jakémkoliv formátu. Přílohy je pak možné otevírat přímo v odpovídajících kancelářských produktech ( Word, Acrobat, Reader, Excel, OpenOffice). Do těchto příloh se ukládají například znění smluv a dodatků.

Předávání a zodpovědnost

Každou investiční akci vlastní vždy jenom jeden uživatel informačního systému. Tento uživatel jako jediný může upravovat údaje investiční akce. V případě, že chce danou investiční akci předat jinému uživateli může tak pomoci obecných funkcí informačního systému kdykoliv učinit. Obvykle se tato funkce používá když je na úřadě rozdělena činnosti přípravy a provádění investiční akce. Referent který investiční akci vytvoří a vyřeší její přípravu, posléze celou akci se všemi údaji předává jinému referentovi odboru investičních akci k jejímu dalšímu zpracování.

Hlídání termínů

Díky evidenci data připomenutí, umožňuje TIS hlídání termínů. V případě doposavad nesplněné akce a uplynulého data připomenutí TIS zobrazí na úvodní ploše k výraznému upozornění. Dále pak lze zobrazovat investiční podle filtru s datem připomenutí, či datem termínu nižším než aktuální datum. V budoucích verzích TISu se také plánuje upozornění prostřednictvím mailu, popřípadě sms.

Historie

Veškeré operace se záznamem investiční akce jsou zaznamenávány v historii, což nám umožní sledovat kdo, kdy jakou operaci s akcí provedl. Eviduje se pořízení, oprava, zrušení a předávání záznamů investičních akcí.

Export do Excelu

Seznam záznamů investičních akcí je možné exportovat do kancelářských produktů např. MS Excel a OpenOffice Calc. Pro export vyberte záznamy pro export, klikněte pravým tlačítkem v seznamu záznamů a zvolte export do XLS.

Použití APÚ k tvorbě časových plánů ( projektů )

Použití APÚ k definování úkolů, jejich předávání a sledování